bella16

36 tekstów – auto­rem jest bel­la16.

Nie zaw­sze jest tak jak­byśmy te­go chcieli, ale gdy już coś się uda­je, człowiek od­dycha jak­by spokojniej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2012, 14:51

Z wdzięcznością spoglądam na os­tatnie chwi­le, których ty­le, ile ma­ciupeńkich kwiatuszków na zakręcie koło domu. 

myśl • 7 lipca 2012, 10:50

Daj mi nałykać się ciepła Twoich ust. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 października 2011, 14:23

Każde słowo wy­powie­dziane przez Ciebie chłonę jak og­romna gąbka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 czerwca 2011, 10:21

Lu­bię, gdy wczes­nym, let­nim wie­czo­rem, roz­koszując się gorącym ka­kao i rozpływając się pod wpływem do­tyku krop­li spa­dających z moich włosów na mo­je pachnące ciało , nie jes­tem w sta­nie dos­trzec żad­nych wad obec­nej chwili. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 czerwca 2011, 23:20

Stworzyłam coś, o czym marzy każdy człowiek z choć od­ro­biną de­likat­ności. Zbu­dowałam coś, co tak pew­nie osadziło się w moim życiu. Od­na­lazłam coś, cze­go szu­ka wszys­tko stworze­nie. Za­kochałam się? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 czerwca 2011, 17:51

Jes­teś moją egzystencją. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 kwietnia 2011, 17:40

Mój aniele! Stój na­de mną sta­le, nie opuszczaj, nie od­chodź. Tyl­ko przy To­bie czuję, że mam szan­se poczuć niebo, siedząc na łące. Pot­rze­buję te­go nieba, pot­rze­buję Cię tu :* 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 marca 2011, 20:05

Dziś słowo 'to­leran­cja' dla wielu stało się archaizmem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 marca 2011, 22:17

Mój cza­sie, proszę, nie pędź! Daj mi możli­wość na­cie­sze­nia się tym co po­siadam, tym co mnie otacza, tym cze­go wie­cznie mi bra­kuje. Ja Cię błagam.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 marca 2011, 15:09

bella16

Staram się patrzyc na świat przez różowe okulary :-)

Zeszyty
  • moje :* – uwiel­biam byc uwiel­bianą przez Ciebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bella16

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność